การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่า Ft และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566